วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

1773
VIEWS
Share on line
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กินดีอยู่เหนือขอพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดเก่าแก่เมืองเขลางค์นครกับ  วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่อดีต เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของเมืองลำปางที่ใครมาเที่ยวที่จังหวัดลำปางก็จะต้องมาไหว้พระขอพรกันที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล


วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร


วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวง บ้านลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาตั้งแต่โบราณ ตามตำนานมีการเล่ากันต่อๆ มาว่า วัดพระธาตุลำปางหลวง มีมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย ที่มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู เพราะมีการเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เลยมีการตั้งให้เป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดในปีฉลูตามระยะเวลาการสร้างของวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

พระธาตุลำปางหลวง องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของวัดมีฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกมีการบุด้วยทอง ส่วนยอดฉัตรทำด้วยทองคำที่มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะของเจดีย์ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทองอีกด้วย

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง มีวิหารหลวง ที่เป็นวิหารประธานของวัด ตั้งอยู่แนวเดียวกับประตูโขง และองค์พระธาตุเจดีย์ เป็นวิหารจั่วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงวิหารโล่งตาม แบบล้านนายุคแรก หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ภายในวิหารบรรจุมณฑปพระเจ้าล้านทองเอาไว้ ด้านในกำแพงของพระวิหารหลวง มีภาพเขียนสีโบราณเรื่องชาดกเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเข้ามาถ่ายรูป

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

จุดเด่นของวัดพระธาตุลำปางหลวงที่ทำให้ผู้คนจะต้องมาเที่ยวกันที่นี่คือ พระอุโบสถและศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ แบบล้านนาดั้งเดิมที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เป็นอีกสถานที่ที่คงความเป็นล้านนาในแบบอดีตเอาไว้ให้ทุกคนได้เห็น และยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันต่อไป

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดยังมีรถม้าที่คอยให้บริการทุกคนในการเดินทางเที่ยวรอบเมืองลำปางได้อีกด้วย มาลำปางทั้งทีไม่มานั่งรถม้าชมเมืองก็เหมือนมาไม่ถึงที่จังหวัดลำปางนะ 

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร

วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง พระธาตุประจำปีฉลู วัดเก่าแก่เห่งเมืองเขลางค์นคร


มาเที่ยวที่จังหวัดลำปางทั้งทีก็ต้องไปเที่ยวกันต่อที่แลน์มาร์คแห่งใหม่ที่ให้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันที่ พระใหญ่ไดบุตซึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง แลนด์มาร์คยิ่งใหญ่บนยอดดอยพระฌาน แล้วออกไปแวะถ่ายรูปกับสถานที่ยอดฮิตที่ ถนนเมืองไทย ได้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอกที่ ถนนแคลิฟอร์เนีย จ.ลำปาง และไปวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยที่บรรยากาศดีเห็นวิวแบบ 360 องศา กับ วัดบนดอยสุดอันซีน สัมผัสวิวสวย เสริมบุญให้ปัง! ที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง

Review by: