ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมชะตาให้รุ่งโรจน์ ที่สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่

1838
VIEWS
Share on line
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เทพมาแรงปีนี้ต้องยกให้ เจ้าแม่กวนอิม เทพที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตากับ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมชะตาให้รุ่งโรจน์ ที่สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่


ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมชะตาให้รุ่งโรจน์ ที่สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่


พาทุกคนไปขอพรเจ้าแม่กวนอิม เสริมชะตาให้รุ่งโรจน์ ที่สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่ จะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งสูงตระหง่าน 

สถานธรรมไท่หลิน ตั้งอยู่ ถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ 4 บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 10 ปี จากทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคกว่า 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 6 ไร่ 

โดยสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟู อบรม เผยแผ่ จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ถือศีลกินเจและบำเพ็ญเพียรภาวนา 

สถานธรรมไท่หลิน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน เริ่มกันที่ชั้นล่าง เป็นห้องพระ พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ (ห้องรับวิถีกรรม) โดยพิธีการรับวิถีกรรมนั้น ทำขึ้นเพื่อเปิดประตูปัญญาแห่งตน เพื่อจุดประทีปกลางใจให้สว่าง เพื่อชี้ให้เราได้ค้นพบพุทธะในตน และเพื่อชี้ให้เราได้รู้หนทางแห่งการกลับคืนสู่เบื้องบน

ชั้นสอง เป็นห้องพระใหญ่ (ธรรมกาลยุคแดง) มีองค์พระสมณโคม พระพุทธเจ้า จอมเทพวินัยธรกวนอู และพระโฝพธิสัตว์กวนอิม

ชั้นสาม เป็นห้องพระใหญ่ (ธรรมกาลยุคขาว) องค์พระศรีอริยเมตไตรย อมตะพุทธจี้กง และพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา

บรรยากาศภายในของที่นี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบกันเลยทีเดียว และเป็นสถานที่ถือศีลกินเจและบำเพ็ญเพียรภาวนา โดยจุดสังเกตเด่นๆ ที่มองมาแต่ไกลจะมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ใหญ่ที่สุดท้าสายตาอยู่

  • ที่อยู่: .4 .หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • พิกัด: https://goo.gl/maps/eMcdMAfyEEpaX6rC7
  • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-16.00 .

ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมแล้ว ก็ไปต่อกับ แจกพิกัดไหว้พระอุปคุต 5 วัดดังเชียงใหม่ ไปมูแล้วปัง และ เนตรดวงดาว ตำนานความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 40 ปี

Review by: