รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

1124
VIEWS
Share on line
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ตรุษจีนนี้ไปไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมอำนาจวาสนา ให้เงินทองไหลมาเทมา สุขสมหวังตลอดทั้งปีกันกับ รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย


รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย


 ศาลเจ้ากวนอู (บู้เบี้ย), ช้างม่อย เชียงใหม่

ศาลเจ้ากวนอู หรือชื่อจีนคือบู้เบี้ย เป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดวโรรส อยู่ในตรอกเหล่าโจ๊ว ด้านหลังกาดหลวง เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่แวะเวียนไหว้เป็นจำนวนมาก และสถานที่แก้ชงยอดนิยมยอดฮิตอีกหนึ่งที่ในจังหวัดเชียงใหม่

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: .วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/SarAF4iZhCSfayjq5
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 .

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง, ช้างม่อย เชียงใหม่

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง, ช้างม่อย เป็นศาลเจ้าอันดับต้นๆ ที่ชาวจีนในเชียงใหม่มักมาเคารพกราบไหว้และสักการะ แก้ชง รวมถึงทำกิจกรรมในช่วงตรุษจีน ทั้งการไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ สร้างพลังชีวิต สร้างสิริมงคลต้อนรับปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: .ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/Xxq6QD4G9XdwfHeh6
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 .

ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิรวมใจ, หนองหอย เชียงใหม่

ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิรวมใจ เชียงใหม่, หนองหอย เป็นศาลเจ้าไต้ฮงกงที่เปิดให้ผู้คนมากราบไหว้ขอพรและทำบุญแก้ปีชงทั้งการบริจาคโลงศพ, ผ้าดิบห่อศพ, กระดาษซับเลือด, ถุงซิปและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อใช้ช่วยเหลือในกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ รวมถึงที่นี่ยังศูนย์วิทยุมูลนิธิรวมใจที่ค่อยออกหน่วยช่วยเหลืออุบัติเหตุอีกด้วย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: 335 .มหิดล 3 .หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/xoEJzQi3kXPAGwjn6
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-18.00 .

สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน, หนองหอย เชียงใหม่

ไปขอพรเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมชะตาให้รุ่งโรจน์ ที่สถานธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน เชียงใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งสูงตระหง่านเป็นจุดเด่นให้ผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพร อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถือศีลกินเจและบำเพ็ญเพียรภาวนาอีกด้วย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: .บ้านสันป่าเหลือง 2 .หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/4QeNW5F3wF4AYPjT7
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวันตลอดเวลา

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล, ช้างคลาน เชียงใหม่

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล, ช้างคลาน หรือศาลเจ้าไต่ฮงกง ตั้งอยู่ภายในย่านไนท์บาซาร์ อีกหนึ่งสถานที่มาไหว้เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ และแก้ชงที่มีผู้คนแวะเวียนมาไหว้สักการะบูชาจำนวนมาก

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: 166 .ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/ThZ37ayYUcawFmLi8
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-24.00 .

ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 (สาขาเชียงใหม่), ป่าแดด เชียงใหม่

ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 (สาขาเชียงใหม่), ป่าแดด เป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยเชื้อสายจีนได้มาปฏิบัติธรรม สักการะศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน และที่นี่ยังมีรูปปั้นเสือและมังกร ที่เชื่อกันว่าถ้าเดินผ่านเข้าไปในลำตัวจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

รวม 6 สถานที่ไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองปีกระต่าย

 • ที่อยู่: .หมู่บ้านนันทนาอ้อมเมือง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • พิกัดhttps://goo.gl/maps/oP955jWRebLhE12dA
 • เวลาเปิดปิด: เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-17.30 .

เที่ยวไหว้เจ้าเฮงรับตรุษจีนแล้วก็ไปต่อกันที่ ข้าวซอยใจแก้ว ข้าวซอยผัดแห้งเจ้าแรกของเชียงใหม่ ความอร่อยยืนหนึ่ง และ แซ่บในหลืบ ร้านลับอร่อยเด็ดย่านแม่แตง ตำ-ยำครบรส แซ่บซี๊ดโดนใจ จนต้องยกนิ้ว

Review by: